Skip to main content
Category

Blog Yazıları

Blog Yazıları

Zeytin Bir Efsanedir

Bugün, Batı dillerinin tamamında değişik söyleyişleri olan ‘oil’ kelimesi, eski Yunanca’da zeytin ağacı anlamına gelen ‘eleia’ kelimesinden türemiştir. Zeytin yetiştiriciliğinin ilk insanlarla birlikte başladığı kabul…
23 Mayıs 2017